Kauffman Foundation

Được thành lập vảo giữa năm 1960 bởi cố thương gia và nhà hảo tâm Ewing Marion Kauffman, Tổ hợp Kauffman đặt bản doanh tại Kansas City, Missouri và là một trong những tổ hợp tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ với số vốn căn bản khoảng 2 tỉ Mỹ kim.

Chúng tôi cố gắng tạo ảnh hưởng toàn quốc và giao tiếp quốc tế bằng cách cù́ng làm việc với các cộng đồng trong cả nước để tạo cơ hội và nối kết mọi người với các phương tiện cần thiết để định hướng cho tương lai và để được thàng công.

Chúng tôi tin rằng cơ hội nằm trong những lãnh vục giáo dục và hợp tác thương mại, đó là điều mà nhà sáng lập của chúng tôi Ewing Kauffman đã nhìn thấy như 2 đầu  của sư kết nối.̣

TuCuong

Chúng tôi rất vinh dự được tham gia vào dự án khai phá này và tôi nghĩ rằng dự án này là một tài nguyên to lớn cho cộng đồng người Việt của chúng tôi.

Trúc Hồ
Tổng giám đốc, SBTN