Tuyên bố sứ mệnh

Loạt 10 phần này là sự hợp tác giữa EW Marion Kauffman Foundation và SBTN và là người đầu tiên của loại hình này. Mục tiêu của chúng tôi là để thông báo và giáo dục các nhà doanh nghiệp mới và hiện hành về làm thế nào để bắt đầu kinh doanh thành công trong ngành công nghiệp móng tay và nhà hàng.Chúng tôi hy vọng đạt được một mục tiêu thường bị bỏ qua và nhằm tăng cường các kỹ năng thông qua đào tạo, nâng cao năng lực, tư vấn và kết nối mạng để thúc đẩy sự thành công kinh tế của các doanh nghiệp và cộng đồng của họ.

Mục tiêu của chúng tôi là để:

• Cung cấp cho doanh nhân với nguồn lực và hướng dẫn trong các ngành công nghiệp của họ tập trung vào kinh doanh và năng lực tài chính.
• Làm việc với các quan chức thành phố địa phương và lãnh đạo cơ quan để hướng dẫn tốt hơn chủ doanh nghiệp để thực hành tốt nhất.
• Cung cấp thông tin mới nhất, sẽ dạy cho họ làm thế nào để cạnh tranh trên thị trường.

Chúng tôi hy vọng thông qua loạt bài này chúng ta có thể phá vỡ những rào cản và giúp các doanh nhân Việt- Mỹ tiếp tục trên con đường dẫn đến thành công.

icon-1

Ưu đãi thuế

Xem Thêm
icon-2

Vay tiền SBA

Xem Thêm
icon4

Kinh doanh nhỏ

Xem Thêm
icon-4

Tiếp thị

Xem Thêm
icon-5

Quy định

Xem Thêm

Làm việc để giúp các doanh nhân trong cộng đồng người Việt
bắt đầu kinh doanh của họ và mang nó đến cấp độ tiếp theo.

Trúc Hồ

"Chúng tôi rất vinh dự khi được trở thành một phần của chương trình đột phá này, tôi nghĩ rằng nó sẽ là một nguồn lực lớn cho cộng đồng người Việt chúng ta. Hợp tác với quỹ Kauffman là một liên doanh thú vị cho chúng tôi, chúng tôi rất mong chờ được càng nhiều doanh nhân thông qua một loạt các thú vị này."

Chris Harris

"Việc bao gồm mở rộng người thừa hưởng của chúng tôi chứng tỏ những giải pháp đặc biệt để san bằng sân chơi cho các thương gia bị loại trừ vì nhửng rào cản về nhân chủng học, kinh tế xã hội và địa dư.”

Đối Tác